Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie

bedzinoherb Untitledlogo_tARCZA

Informacje dla rodziców

 

AKTUALIZACJA 

22.09.2021 r.

 

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT !!!

 

W  ZWIĄZKU Z NAGMINNYM ŁAMANIEM PRZEZ UCZNIÓW ZAKAZU UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W CZASIE LEKCJI, OD PONIEDZIAŁKU  27.09.2021r.  PRZYWRACAMY CAŁKOWITY ZAKAZ PRZYNOSZENIA PRZEZ UCZNIÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH DO SZKOŁY!!!!

Dyrektor szkoły

 

 

Informacja dotycząca obiadów w szkole!

 

 

Konieczność zgłaszania nieobecności ucznia

    do SP Tymień !!!!!

OPŁATA  ZA OBIADY  ZA  MIESIĄC  IX i X  2021 r.                   

   dla uczniów ( 4  zł x  38 dni )  = 152,00 zł 

(bez 14 i 15.10)

 

                       Płatne tylko przelewem na konto bankowe

 

                SP Tymień Nr 87 8581 1014 2005 0200 8170 0005

 

             w nieprzekraczalnym terminie  do 24.09.2022 r..

 

Na przelewie należy wpisać:  imię i nazwisko dziecka,  szkoła do której uczęszcza oraz w przypadku zgłoszonej nieobecności do SP Tymień odliczoną ilość dni z poprzedniego miesiąca.

 

      W przypadku nieobecności (trwającej dłużej niż  3 dni) dziecka stołującego się

 

przysługuje częściowy zwrot opłaty z należności za obiady w następnym miesiącu pod warunkiem: zgłoszenia w pierwszym dniu nieobecności ucznia do Szkoły w Tymieniu w  godzinach od 8 00 do 14 00  pod numer  telefonu 668196685   i  uzgodnienie kwoty odpisu.

 

Pierwszy dzień nieobecności nie może być odliczany.

 

Brak przelewu w wyznaczonym terminie spowoduje wstrzymanie wydawania dziecku obiadu.

Konieczność zgłaszania nieobecności ucznia

    do SP Tymień !!!!

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 

                                                                                                                                                                                                                           Bogdan Wojsa

 

 

SZCZEPMY SIĘ ZANIM NADEJDZIE IV FALA!!!

(JUŻ MOŻNA  REJESTROWAĆ i WKRÓTCE SZCZEPIĆ DZIECI 12+)

 

AKTUALIZACJA 

z 01.07.2021 r.

 

"DOBRY START 300+" 

Od 1 lipca można składać wnioski o to świadczenie. Dużo zmian w porównaniu do minionych lat.

Więcej informacji poniżej!

Informacje dla pierwszoklasistów.

W czerwcu dzieci uczęszczające do będzińskiego przedszkola, które od września 2021 roku rozpoczną naukę w pierwszej klasie, odwiedziły naszą szkołę i spotkały się ze swoją przyszłą wychowawczynią p. Marzeną Jurgo. To był ich pierwszy kontakt z nami, w ramach realizowanego cyklicznie przedsięwzięcia "Nie boję się szkoły"

W czasie tej wizyty miały okazję poznać obiekt, swoje przyszłe koleżanki i kolegów.

Każde dziecko otrzymało także wykaz przyborów jakie rodzice powinni zakupić w czasie wakacji. Wykaz ten zamieszczamy poniżej, gdyby się okazało, że jakimś "cudem" już do nich nie dotarł;-)

opis dokumentutypdata

Wyprawka pierwszoklasisty.

pdf29-06-2021[ Pobierz ]
54 kB

Wniosek o przyjęcia dziecka do szkoły. Dla tych rodziców, którzy jeszcze go nie złożyli, lub podjęli taką decyzję w trakcie wakacji.

pdf05-07-2021[ Pobierz ]
717 kB
Egzamin ósmoklasisty - wydawanie zaświadczeń!

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń uczniom o wynikach egzaminy ósmoklasisty!!!

 

Co prawda już 2 lipca uczniowie mogli poznać swoje wyniki po zalogowaniu na adres:  www.wyniki.edu.pl

 jednak same zaświadczenia mogą odebrać w szkole dopiero 9 lipca.

 

Termin  ten nie wynika z dobrej lub złej woli dyrektora szkoły, lecz z procedur rokrocznie publikowanych przez Centralna Komisję Egzaminacyjną!

 

Poniżej link do tej strony:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-cke-o-egzaminie-osmoklasisty-przeprowadzanym-od-25-do-27-maja-2021-r

 

Dobry start 300+ - jak skorzystać!

NAJWAŻNIEJSZA zmiana!!!!

 

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną !!!!

 

Skoro tak, trzeba koniecznie zajrzeć TUTAJ:

 

https://warszawa19115.pl/-/-dobry-start-program-wsparcia-dla-uczniow

 

 

 

Wykaz podręczników do religii.

Religia jako przedmiot nadobowiązkowy nie jest objęta  rządową dotacją podręcznikową. To skutkuje tym, że rodzice zakupują podręczniki we własnym zakresie.

opis dokumentutypdata

Podręczniki do religii - wykaz na rok szk. 2021/2022

pdf05-07-2021[ Pobierz ]
229 kB
MEiN - do rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej. 

Prosimy o udostępnienie informacji o materiałach wszystkim zainteresowanym osobom. Znajdą je Państwo na stronie 

https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

 

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska 
Rzecznik Prasowy 
Ministerstwa Edukacji i Nauki 

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szk. 2020/2021

Do klasy pierwszej są przyjmowane wszystkie dzieci urodzone w 2014 roku, zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie.

Niemniej wszystkich rodziców prosimy o złożenie do szkoły "Karty zapisu dziecka do klasy pierwszej"  Można to zrobić w sekretariacie szkoły codziennie od 8.00 do 15.00, wrzucając KARTĘ do skrzynki na listy przy głównym wejściu,  lub drogą elektroniczną na adres: lekno_szkola@op.pl  (w adresie szkoły między lekno, a szkola jest _  Informujemy o tym, gdyż w zapisie adresu, który się wyświetla na stronie www  może to być nie zawsze widoczne) 

Termin składania dokumentów 31.03.2021 r.

 

Przychodząc do szkoły pamiętajmy o zasadzie DDM!!!!

opis dokumentutypdata

Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej.

pdf01-03-2021[ Pobierz ]
455 kB

Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej.

docx01-03-2021[ Pobierz ]
20 kB
O wszawicy wśród uczniów.

Wychowawczynie klas I - III sygnalizują problem. Skuteczne zwalczanie warunkuje

JEDNOCZESNE działanie nas wszystkich.

Najważniejsze! To nie jest powód do wstydu i załamywania rąk!!!!

opis dokumentutypdata

Wszawica, jak zwalczać.

pdf03-02-2021[ Pobierz ]
1 844 kB
Komputery dla dzieci z rodzin rolniczych!

Więcej informacji poniżej.

Zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej.

Warunki otrzymania środków i niezbędne dokumenty oraz treść informacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/pieniadze-na-zakup-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej/

Wsparcie sprzętowe dla uczniów.

Przewidując, że może dojść do takiej sytuacji, od początku roku podjęliśmy starania, by wdrożyć uczniów i nauczycieli do korzystania ze zdalnej nauki za pośrednictwem darmowej platformy Microsoft Teams. Spróbujemy za jej pośrednictwem pacy zdalnej. Prośba do uczniów i rodziców o cierpliwość i zrozumienie przynajmniej przez najbliższy tydzień, bo zapewne łatwo nie będzie. Jeśli utrudnienia okażą się zbyt duże, wrócimy do narzędzi, którymi posługiwaliśmy się w minionym roku szkolnym.

 

Najważniejsza informacja dla wszystkich. LEKCJE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W CZASIE RZECZYWISTYM, czyli zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Jednak i tutaj czekają nas komplikacje. Obecnie kilkoro nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich, prawdopodobnie te lekcje nie będą się mogły odbywać nawet zdalnie.

 

 

 

Mam nadzieję, że zdecydowana większość uczniów jest gotowa sprzętowo do pracy zdalnej. Swoje przekonanie opieram na tym, że kiedy oferowaliśmy zupełnie nieodpłatnie uczniom kilkanaście komputerów całkowicie SPRAWNYCH, z modernizowanej pracowni komputerowej wręcz namawialiśmy by zechcieli je przyjąć !!!!

 

Adresy mailowe nauczycieli

Poniżej zamieszczamy tabelę z adresami mailowymi nauczycieli. 

opis dokumentutypdata

Aktualne adresy mailowe nauczycieli.

pdf25-10-2020[ Pobierz ]
146 kB
Obiady w szkole - LISTOPAD 2020

W załączonym dokumencie informacje dotyczące odpłatności za obiady. 

 

W stosunku do minionego roku BARDZO WAŻNA zmiana!!!!

Opłaty za obiady należy uiszczać TYLKO przelewem na wskazane konto.

Nie ma możliwości wpłaty, w sekretariacie szkoły!!!

opis dokumentutypdata

Opłata za obiady LISTOPAD

pdf20-10-2020[ Pobierz ]
145 kB
Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020-2021

Szczegółowy wykaz w pliku poniżej.

Zwracam uwagę Państwa na zapis w § 2 zarządzenia.

opis dokumentutypdata

Dodatkowe dni wolne.

pdf30-09-2020[ Pobierz ]
296 kB
Informacja ws. ubezpieczenia uczniów.

Podobnie jak w roku minionym, szkoła nie będzie pośredniczyła w ubezpieczeniu uczniów od NNW (brak podstaw prawnych)

Rodzice, którzy zdecydują się na ubezpieczenie swojego dziecka, muszą to zrobić samodzielnie, wybierając zarówno agencję ubezpieczeniową, jak i wariant ubezpieczenia.

Religia - wykaz podręczników dla klas I - VIII na rok szk. 2020/2021

Ważna informacja!!!

Religia jako przedmiot dodatkowy nie jest objęta dotacją podręcznikową. To znaczy, że uczniowie zaopatrują się w podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie.

opis dokumentutypdata

Wykaz podręczników do religii na rok szk. 2020/2021

pdf02-07-2020[ Pobierz ]
185 kB
Od dyrektora

Szanowni Rodzice naszych uczniów!!!

 

 

Pozwólcie, że w kilku słowach odniosę się do obecnej sytuacji. Od razu zaznaczam, że nie jest to w żadnym razie manifest polityczny. Jestem pewien, że każdy rząd, który by stanął przed tym co nas teraz dotyka, nie znalazłby złotego środka.  Kiedy 11 marca wszyscy usłyszeliśmy, że od 12 marca zajęcia w szkole zostają zawieszone, padło sformułowanie, że od następnego dnia przechodzimy na zdalne nauczanie. Użyty termin do tej pory nie pojawił się w żadnym akcie prawnym regulującym pracę szkół. Jako szkoła, nauczyciele stanęliśmy przed czymś, z czym do tej pory NIGDY się nie spotkaliśmy, czego nigdy nie przećwiczyliśmy i tak naprawdę bez narzędzi, które winien mieć każdy nauczyciel i każdy uczeń. W tej sytuacji próbujemy sobie poradzić jak potrafimy, działając po prostu „na wyczucie”. Wykażcie zrozumienie, bo nie wszystko zadziała od razu, będziemy popełniać błędy, niemniej dołożymy wszelkich starań, by dzieci na tej, przez nikogo niezawinionej przerwie straciły jak najmniej. Tutaj apel do Was. Liczymy na wsparcie z Waszej strony. Być może w tym szczególnym czasie wielu z Was zobaczy też jak trudno jest zmobilizować własne dzieci do nauki.

Zapewniam, że jak dzieci wrócą do szkoły i podejmiemy normalną pracę, skupimy się nad tym, by maksymalnie nadrobić zaległości.

Pozdrawiam serdecznie!!!!

Bogdan Wojsa – dyrektor szkoły

 

PS

 

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi proszę o kontakt:

 

dyrektor@szkolalekno.pl

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT!!!!

Szanowni Państwo!!!

 

Mając na względzie naszą wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Waszych dzieci proszę,  dołóżcie wszelkich starań, by  nie przynosiły one do szkoły środków pirotechnicznych, w szczególności wszelkiego rodzaju petard.

Przypominam równocześnie, że zgodnie z obowiązującym prawem osoby niepełnoletnie w ogóle nie mogą nabywać i odpalać wszelkiego rodzaju środków pirotechnicznych,   w tym petard.!!!!

W trosce o bezpieczeństwo!!!!

Drodzy Rodzice!!!

Od kilku dni docierają do naszej szkoły alarmujące  sygnały od kierowców,    że dzieci w drodze do szkoły (na autobusowe przystanki) korzystając z poboczy na drogach nie mają -  WYMAGANYCH PRAWEM - przymocowanych do ubrań lub plecaków elementów odblaskowych.

Teraz w okresie zimowym rano jest jeszcze ciemno. Dzieci pozbawione odblasów są narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo.

 

Rodzice!!! Reagujcie zanim będzie za późno!!!

KOMUNIKATY MEiN do rodziców.

Link z Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowany specjalnie do rodziców:

https://dokumenty.men.gov.pl/ed235dbf-f276-4b62-907d-e91bbc7de758/10zasadplakat_rodzice_plakat.jpeg

 

https://dokumenty.men.gov.pl/61102ca2-2a21-4ce4-8cc5-9181ff762082/10zasadplakat_uczniowie_plakat.jpeg

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )