Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie

bedzinoherb Untitledlogo_tARCZA

O nas

Nasza szkoła wczoraj i dziś

 

Obecna szkoła powstała z połączenia dwóch, początkowo samodzielnie działających placówek: Szkoły Podstawowej w Będzinie (pierwszym kierownikiem była pani Zofia Królikowska) i Szkoły Podstawowej w Łęknie (pierwszym kierownikiem był pan Edward Roens). Po połączeniu, szkoły funkcjonowały pod jedną nazwą:  Szkoła Podstawowa  w Będzinie, ale dzieci nadal uczyły się w dwóch budynkach oświatowych, zlokalizowanych w sąsiadujących ze sobą miejscowościach. Początkowo klasy młodsze I - III uczęszczały do Łękna, a klasy starsze IV - VIII do Będzina. Po pewnym czasie sytuacja uległa odwróceniu.  Wraz   z wprowadzeniem reformy oświaty w 1999 r.,  budynek w Będzinie ostatecznie zamknięto, a wszystkich uczniów przeniesiono do Łekna. (do Łekna, a nie Łękna – tak bowiem wg. urzędowego spisu miejscowości winna brzmieć poprawna nazwa wsi). Zmieniła się także nazwa szkoły. Aktualnie obowiązująca to: Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie. Obecnym dyrektorem, od października 2001r. jest  pan Bogdan Wojsa. W roku 2019, po kolejnej reformie oświaty szkoła w Łeknie ponownie stała się szkołą ośmioklasową.

 

 

 

Szkoła przed rozbudową. Zdjęcie sprzed 1980r.

  

...... i obecnie

  

01

  

 

Uczniowie oprócz obowiązkowych zajęć mogą rozwijać swoje zainteresowania  w kilku kołach. Szczególnie prężnie działa LOP i SKS. Młodzi przyrodnicy rokrocznie zajmują czołowe lokaty we współzawodnictwie na najlepiej pracujące koło LOP  w regionie koszalińskim. Brali także z sukcesami udział w finale wojewódzkim konkursu wiedzy ekologicznej Agenda 21  w Przelewicach. Często wyjeżdżają na zajęcia terenowe. Szczególnie upodobali sobie "Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie" i Ogród Botaniczny w Wiciokrzewach.

Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem  rozwijają swoje zainteresowania sportowe. Każdego roku rywalizują ze swoimi rówieśnikami z innych szkół, w różnych dyscyplinach sportowych. Największe sukcesy osiągają siatkarze, którzy w latach 2008-2010   trzykrotnie byli uczestnikami finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Ich największe osiągnięcie, to zdobycie w 2009r. mistrzostwa województwa w tej dyscyplinie sportu. W tym samym roku reprezentowali województwo zachodniopomorskie na Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych, które odbyły się w Głuchołazach. Byliśmy na tej imprezie jedyną szkołą wiejską. Na szesnaście startujących drużyn zajęliśmy  XII miejsce, co należy uznać za ogromny sukces choćby z tego względu, że taki wynik osiągnęła szkoła, do której uczęszczało wtedy niespełna stu uczniów.

Na uwagę zasługuje także rozwój szkolnego ruchu turystycznego, a zwłaszcza turystyki kwalifikowanej. Uczniowie  mają możliwość uczestniczenia w spływach kajakowych i cyklicznych rajdach  rowerowych. Rajdy rowerowe to impreza będąca chlubą naszej szkoły. Początkowo, we wczesnych latach osiemdziesiątych brali   w niej udział tylko nasi uczniowie. Od roku 1987 stały się imprezą międzyszkolną, którą objął swym patronatem Szkolny Związek Sportowy. W roku 2011 odbyła się jej jubileuszowa XXV edycja. Ulubionym rejonem  naszych rowerowych  wędrówek są Bory Tucholskie, ale odwiedziliśmy także inne regiony naszego kraju: Pojezierze Mazurskie, Szlak Piastowski, Pojezierze Lubuskie, Pojezierze Drawskie, Zachodnie   i Środkowe Wybrzeże Bałtyku.

Szczególnym powodzeniem cieszą się także zajęcia w pracowni komputerowej. Popularność tych zajęć wzrosła jeszcze bardziej z chwilą pozyskania nowych komputerów i uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu. Wypada w tym miejscu podkreślić, że mieliśmy taką pracownię jako pierwsza szkoła w gminie i do tego pozyskaną w całości ze środków pozabudżetowych.

Nasi uczniowie mają także możliwość rozwijania swoich  zainteresowań artystycznych.     Z sukcesami  biorą udział w różnego rodzaju przeglądach  piosenki.

Bardzo duże znaczenie w pracy wychowawczej szkoły nadajemy  kształtowaniu wrażliwości naszych uczniów, poprzez ich uczestnictwo w takich przedsięwzięciach jak: „WOŚP”, „Góra Grosza”, ”Pocztówka do św. Mikołaja”, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, czy „Jałmużna Wielkopostna”. Rokrocznie jesienią, członkowie LOP odwiedzają schronisko dla bezdomnych zwierząt   w Koszalinie przekazując karmę zakupioną za pieniądze ze zbiórki przeprowadzonej wśród uczniów całej szkoły.

Równie duże znaczenie przywiązujemy do kształtowania postaw proekologicznych. Osiągamy to realizując takie programy jak: "Młody turysta    i ekolog", "Nasza Ziemia czysta i zdrowa", "Żyj z przyrodą w zgodzie" i "Program ochrony bociana białego". Każdego roku uczestniczymy aktywnie w obchodach „Święta Ziemi”  i międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”.

Przez cały czas staramy się poprawiać warunki nauki naszych uczniów, szczególnie kładąc nacisk na dostęp do nowoczesnych technologii edukacyjnych. Przed pięcioma laty zaczęliśmy instalację tablic interaktywnych w klasach. W 2014 roku nawiązaliśmy współpracę ze Skaderborg-Oder Center for Uddannelse z Danii. Koordynatorem współpracy ze strony duńskiej jest p. Jorgen Hasselbjerg. Dzięki jego zabiegom i wsparciu naszej Rady Rodziców,  począwszy od roku szkolnego 2016/2017 tablice interaktywne mamy zainstalowane we wszystkich izbach lekcyjnych, także na poziomie klas I-III.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )